ברוכים הבאים למועדון הלקוחות של אתר החבר ברשת אתרי שירות 10

השירות הנ"ל הוא למען הגולשים ובחינם.

הבהרה: שירות 10 אך ורק מספקת את שירות מועדון הלקוחות ואינה אחראית כלל לתוכן ההודעות ולעסקאות אשר מתבצעות באמצעות האתר הנ"ל !

האחריות הבלעדית לכל מה שקורה מקבלת ההודעה ועד לעסקה, במידה ובוצעה היא על הלקוח / גולש בלבד ! האתר ושירות 10 עושים הכל בכדי לשמור על פרטיותכם.

אנו משתמשים ב"עוגיות אינטרנט" בכדי לאפשר לכם הגולשים להשתמש במערכת בלי צורך לחזור על פעולת ההתחברות שוב ושוב, ניתן להתנתק מהמערכת באמצעות בחירת האפשרות "התנתק" באם אינכם היחידים המשתמשים במחשב זה או להיות חבר במספר מועדוני לקוחות באמצעות האפשרות "צרף אותי למועדון האתר" ללא צורך בשם וסיסמא נוספים.

שירות 10 שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תקנות לתקנון זה, בכל עת.

על ידי הצטרפות למועדון הלקוחות אתה מביע את הסכמתך לאמור בתקנון זה.

הזכות לבצע פעולה במועדון לקוחות
 • בעל האתר הנ"ל יהיה זכאי לבצע פעולות במועדון לקוחות כפי שהוגדר על ידי חברת איי אל ביז קידום עסקים באינטרנט.
 • לבעלי שם משתמש וסיסמת כניסה למערכת המונפקת בכניסה למועדון לקוחות זה בלבד.
השירותים המוצעים במערכת מועדון לקוחות
 • מערכת מועדון לקוחות מציעה מוצרים ושירותים של בעלי אתרים אחרים שחברים במועדון הלקוחות, לחברה הזכות הבלעדית להוסיף, לקבוע מגבלות זמן ואף לשנות בכל עת את תכני הפרסומים.
 • הפרסומים שיופיעו באתר יהיו ממוקדים ככל שניתן ולידן יופיעו פרטיהם ופרטי הספק המציע את השירות הרלוונטי.
 • הפרסומים המופעים באתר והאחריות על השירותים המוצעים בהם חלה על הספק או בית העסק אשר מציע את הפרסומים ומועדון הלקוחות לא ישא באחריות כלפיהן.
אחריות למידע
 • כל השירותים שבמועדון הלקוחות מוצעים על ידי הספקים או בתי העסק אשר מחוברים לשירות זה.
 • כל המידע שבמערכת זו מסופק על ידי בעלי העסקים או הספקים אשר הפירוט אליהם מופיע בכל פרסום אשר הם מבצעים. מועדון הלקוחות אינו אחראי על תוכן הפרסומים ואמיתות ואמינות המידע אותו הם מפרסמים.
 • מועדון הלקוחות שומר את הזכות להשתמש במידע שייקלט במערכת לצרכי סטטיסטיקה וביקורת.
 • שירות 10 יכול לשלוח מיילים לחברים בכל מועדוני האתרים
בעלות ושמירת זכויות
 • כל הפרסומים המצווים בשירות מועדון לקוחות הינם רכוש המועדון. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מהפרסומים ללא הסכמה מפורשת של בעלי הזכויות במועדון הלקוחות.
למען הסר ספק
 • למען הסר ספק מובהר, כי מילוי פרטי הגולש בעמוד ושליחתם מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת וכי מילוי פרטי הגולש מהווה משא ומתן לרכישת נכס או שירות על פי סע' 31א.(ג)(1) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008 .
  מבלי לגרוע מן האמור לעיל, בעמודים מסוימים רשאי הגולש לציין באמצעות תיבת בחירה (Check Box) כי הוא מסכים לקבל דברי פרסומת לא מסוימים באמצעות הודעות SMS ו/או דוא"ל ו/או באמצעי תקשורת אחר על פי סע' 31א(ב) לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח – 2008.
  השארת פרטים מותרת לגולשים מעל גיל 18. נותן השירות מבהיר, כי אין לרשום לשירות המוצע בעמוד הנחיתה גולשים ללא הסכמתם ו/או ידיעתם.
  במקרה של רישום ללא הרשאה, ניתן לפנות בבקשה להסרה מרשימת התפוצה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת abuse@10service.co.il ונותן השירות יפעל להסרת הגולש מרשימת התפוצה לא יאוחר מ 72 שעות מקבלת הבקשה.
  הגולש מאשר בזה לנותן השירות להעביר את פרטיו האישיים לצדדים שלישיים בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי. הגולש מאשר, כי לא תהייה לו כל טענה ו/או תביעה בהקשר להעברת פרטיו האישיים כאמור לעיל.
  על תקנון זה יחול הדין הישראלי וסמכות השיפוט נתונה לבתי המשפט בבאר שבע.